Overvannsflom Metoder for kartlegging og analyser

Overvannsflom Metoder for kartlegging og analyser

Utredning om metoder og verktøy for kartlegging og beregning av overvannsflom. 

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede konsekvensene av økte overvanns-mengder i byer og tettsteder. Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-424
Språk:
NB

Publisert:
21.10.2015 00:00:00
Opphav:
Rambøll
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker