Fremmede arter på fremmarsj

Oppsummering av sektorsamarbeidet på kartlegging og overvåking i perioden 2008-2015.

Fremmede arter og organismer er en sterkt økende trusselfaktor mot biologisk mangfold i Norge. De pågående klimaendringene og økt økonomisk aktivitet vil dessuten forsterke spredningen og effekten av fremmede arter.

Rapporten gir en oppsummering og trekker frem noen høydepunkter fra denne viktige fellesdugnaden på fremmede arter og organismer. Prosjektene har vært finansiert gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold som har vært et samarbeid mellom ulike sektormyndigheter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-440
Språk:
NB

Publisert:
22.08.2016 13:17:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema