Innsamling av hjortevilt for CWD-kartlegging

Faktaarket gir informasjon om innsamling av hoder fra hjorteviltjakt høsten 2016. 

Dyrene skal testes for chronic wasting disease (CWD) som et ledd i å kartlegge sykdommens forekomst i Norge. (Faktaarket er oppdatert pr. 23. august 2016).


Type:
Faktaark
Nummer:
M-595
Språk:
NB

Publisert:
04.08.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning
Omfang:
2 s.
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori