Spredningsveier for fremmede arter i Norge

Fremmede arter er et fokusområde for naturforvaltning på internasjonalt nivå. Når først fremmede arter har etablert seg i et nytt område, er det ofte særdeles vanskelig å fjerne dem igjen, og omkostningene ved en eventuell utrydding er ofte vesentlig høyere enn forebyggingstiltak.

Kunnskap om innvandringsveier og –vektorer er dermed sentralt for effektiv forebygging av innvandring, spredning og etablering av fremmede arter. I denne rapporten analyserer vi spredningsveiene til 1170 fremmede arter som reproduserer i fastlands-Norge og 1071 fremmede arter som ikke reproduserer her, samt 79 arter på Svalbard. Datamaterialet er basert på Artsdatabankens fremmedartsdatabase. Datamaterialet opererer med fem spredningsveier: Utsatt, forvillet / rømt, blindpassasjer, sekundær spredning fra naboland og ukjent vektor, men av antropogen opprinnelse. For en del arter finnes ytterligere informasjon om spesifikke vektorer, f.eks. via drivhus, ballastvann o.l. Prosjektet er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-581
Språk:
NB

Publisert:
31.08.2016 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
113 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema