Europeiske tiltaksanalyser for reduserte klimagassutslipp, en første oversikt

Rapporten identifiserer tiltaksanalyser for reduksjon av klimagassutslipp som er tilgjengelige fra relevante europeiske land. Tiltak innen transport og landbruk er skjematisk sammenliknet med tanke på pris og potensial.

I rapporten presenteres europeiske tiltaksanalyser som likner på tiltaksanalysene gjort i Miljødirektoratets sammenstillinger av tiltaksanalyser. Tiltak og forutsetninger er ikke detaljstudert, men det presenteres enkelte tiltak som det kan være nyttig å se nærmere på for videre tiltaksanalyser i Norge.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-657
Språk:
NB

Publisert:
14.12.2016 00:00:00
Opphav:
Vista Analyse AS
Omfang:
40 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema