Fjellrev i Norge 2016 - Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev

Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr og står oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015). Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev.

Gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig, og det samles inn materiale for individbasert overvåking basert på DNA. Denne rapporten gir en beskrivelse av status for fjellreven i Norge med utviklingen i utvalgte fjellområder fra 2006-2016.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-639
Språk:
NB

Publisert:
12.12.2016 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
60 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker