Importør av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller forbrukere i Norge, er du importør.

Vær oppmerksom på at dersom du selger produktene du har importert under eget navn eller varemerke blir du regnet som produsent, og overtar produsentens forpliktelser. Du vil også få status som produsent dersom du endrer på et EE-produkt som allerede finnes på markedet, på en slik måte at det påvirker produktets samsvar med gjeldende krav.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-559
Språk:
NB

Publisert:
13.12.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
12 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema