Mulighetsrommet for alternativ teknologi på traktorer

Rambøll har, på oppdrag for Miljødirektoratet, gjort en vurdering av mulighetsrommet for redu-serte klimagassutslipp ved å innføre alternativ teknologi på traktorer i landbruket.

Basert på motorstørrelse har Rambøll vurdert hvilke traktorer som det er mest realistisk at går over på lav-eller nullutslippsteknologi innen 2021. De alternative teknologiene som er blitt vurdert er hybrid, elektrisk, hydrogen, biodrivstoff, bio-gass og multifuel teknologi. Teknologiene er blitt vurdert med hensyn til teknologisk egnethet, teknologisk modenhet, krav til infrastruktur, utslippsreduksjoner og kostnader.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-661
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2016 00:00:00
Opphav:
Rambøll
Omfang:
27 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema