Produsent av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor EØS, er du produsent.

Du er også produsent om du påsetter ditt eget navn eller varemerke på EE-produktet. Som produsent har du ansvar for at EE-produkter er konstruert og produsert i samsvar med krav nevnt Produktforskriften kap. 2a (RoHS 2 2011/65/EU).


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-560
Språk:
NB

Publisert:
13.12.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
12 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema