Samfunnsøkonomiske beregninger av klimagasstiltak i melkeproduksjonen

Denne rapporten søker å identifisere de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene og besparelsene som vil inngå ved gjennomføring av to tiltak, øking av grovfôrkvaliteten og øking av fettinnholdet i fôrrasjonen til melkeku, for å redusere utslippene av klimagassene metan og lystgass i perioden 2017 (2020) til 2030.

Det er tatt utgangspunkt i rapporten Storlien & Harstad (2015) «Tiltak i husdyrproduksjonen: Potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjon».


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-638
Språk:
NB

Publisert:
08.12.2016 00:00:00
Forfatter:
AgriAnalyse
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
25 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker