ØKOKYST - Delprogram Møre og Romsdal - årsrapport 2015

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. 

Rapporten er oppdatert pr. august 2017. Se rapporten for detaljer om oppdateringen.

I delprogram Møre og Romsdal ble pelagiske parametere overvåket i 2015 på to stasjoner (VT#1 Skinnbrokleia og VT#2 Herøyfjorden). Samlet ble den økologiske tilstanden «God» på begge stasjonene ut fra pelagisk innsamling foretatt i perioden 2013-2015.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-540
Språk:
NB

Publisert:
16.06.2016 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker