REACH 2018 – En påminnelse!

Til arbeidstakerrepresentanter i virksomheter som framstiller, importerer eller bruker kjemikalier. I henhold til REACH-forordningen skal virksomheter som framstiller eller importerer kjemiske stoffer til EU, Island, Norge eller Liechtenstein i mengder på ett tonn eller mer per år, registrere disse hos ECHA.

Dersom det ikke finnes tilgjengelige opplysninger om de farlige egenskapene ved det kjemiske stoffet, bør slike opplysninger framskaffes og sikkerhetsdatabladene oppdateres ved behov.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-568
Språk:
NB

Publisert:
23.05.2016 00:00:00
Opphav:
ECHA
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker