Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Denne rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet: Hva er klimaeffekten av skogvern? Er klimanytten av skogen størst ved å bruke den som karbonlager gjennom vern av skog, eller er den størst som leverandør av biomasse som kan brukes i stedet for fossile ressurser? 

Vern av skog som klimatiltak er omtalt i klimameldingen (St.meld 21 (2011-2012) og departementene har derfor bedt Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og NIBIO om å utrede vern av skog som klimatiltak.


Type:
Rapport
Nummer:
M-519
Språk:
NB

Publisert:
13.05.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, NIBIO
Omfang:
19 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema