Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i rammer. Under hver ramme er det gitt kommentarer til den enkelte paragraf.

Veilederen erstatter tidligere veileder M-64/2014.

Oppdatert 1. april 2017.


Type:
Veileder
Nummer:
M-520
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2016 01:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
55. s.
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema