Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge

Rapporten sammenstiller kunnskap om effektene av klimaendringer på norsk natur, fra artsnivå til naturtyper og økosystemer. Den tar for seg terrestriske økosystemer, ferskvann og marint.

Klimaendringene har en rekke effekter på abiotiske forhold, fra økt temperatur og endringer i nedbør til havforsuring.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-443
Språk:
NB

Opphav:
NINA
Omfang:
138 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema