Friluftslivets år 2015-gjennomføring og resultater

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) var en nasjonal satsing på og markering av friluftsliv, med aktiviteter landet rundt gjennom hele året. Hovedmål for året var å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og bidra til varig økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Året skulle gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse og økt bevissthet om allemannsretten. Året hadde tre fokusområder: nærmiljø, fritidsfiske og opplevelse av kulturminner i naturen. Barn, unge og barnefamilier var prioriterte målgrupper for året.


Type:
Rapport
Nummer:
M-607
Språk:
NB

Publisert:
03.10.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
43 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema