Tiltakskostnader for elbil

I denne rapporten belyser vi de samfunnsøkonomiske kostnadene ved innfasing av batterielektriske biler (elbiler) til erstatning for bensin eller diesel personbiler i perioden fram mot 2030. (Rapporten er oppdatert pr. 8. november 2016.)

Kostnadseffektiviteten er uttrykt som kostnad per tonn utslippsreduksjon i Norge målt i CO2-ekvivalenter. Anslaget kan brukes for å sammenlikne og rangere alternative tiltak som kan gjennomføres for å nå et mål. Den gjennomsnittlige samfunnsøkonomiske tiltakskostnaden i perioden 2016-2030 er beregnet å være mellom 600 og 1100 kroner per tonn CO2-ekvivalenter, noe som plasserer tiltakene i den midtre kostnadskategorien (500-1500 kr/tonn CO2-ekv.) som brukes i Miljødirektoratets analyser.


Type:
Rapport
Nummer:
M-620
Språk:
NB

Publisert:
17.10.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
72 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema