Planting av skog for klima—informasjon til grunneiere i Rogaland

I Rogaland er det satt i gang en pilotfase (2015-2018) for planting av skog for klima.

I pilotfasen gis det 100 prosent tilskudd til utgifter knyttet til etablering av skog i inntil
fem år. Dersom du har arealer som tilfredsstiller kriteriene for planting og er interessert
i å delta, hører vi gjerne fra deg.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-605
Språk:
NB

Publisert:
19.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, FM Rogaland
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tjenester og verktøy