Testprogram for tildekkingsmasser

Veilederen beskriver tester og vurderingskriterier for generell egnethet av masser som planlegges brukt til tildekking av forurensede marine sedimenter.

Selve testsystemet er bygget opp i tre trinn. I tillegg til dokumentasjon av generell egnethet, må det vurderes om massene er egnet ut fra miljø¬forholdene der massene er tenkt brukt (trinn fire). I den reviderte veilederen er det gjort noen endringer i vurderingskriteriene på de ulike trinnene, i tillegg til at akseptverdier er harmonisert med grenseverdier i Vannforskriften. (Veilederen er oppdatert pr. august 2017 og erstatter TA-2143).


Type:
Veileder
Nummer:
M-411
Språk:
NB

Publisert:
04.09.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
64 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf