Tilsynsstrategi for 2016-2020

Tilsyn skal bidra til etterlevelse av miljøregelverket. Erfaringer fra tilsyn skal bidra til å utvikle treffsikre krav og regelverk.

Kontrollsituasjonen gir mulighet for å informere og veilede om regelverket, i tillegg er det viktig å formidle tilsynsresultater til allmennheten. Tilsynsstrategien beskriver hva Miljødirektoratet og fylkesmannen skal legge vekt på i utøvelsen av tilsynet de nærmeste årene og skal bidra til at like saker behandles likt.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-508
Språk:
NB

Publisert:
01.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema