Tiltaksplan for arbeidet med per- og polyfluorerte stoffer i perioden 2016-2018

Per- og polyfluorerte stoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. En svensk kartlegging viser at det finnes minst 3000 forskjellige per- og polyfluorerte stoffer i ulike produkter på markedet i dag, og det utvikles stadig nye. Stoffene er helt og holdent syntetiske.

Fram til nå har PFOS og PFOA vært mest i fokus ettersom det er disse stoffene vi har hatt mest kunnskap om. Begge er strengt regulert i Norge. Vi jobber for regulering av flere andre per- og polyfluorerte stoffer, først og fremst internasjonalt.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-611
Språk:
NB

Publisert:
16.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema