Sammenhengende villmarksnatur på Svalbard – datasett for tyngre inngrep

I rapporten legger Miljødirektoratet fram informasjon om lokaliseringen av tyngre inngrep på Svalbard og en tilhørende analyse av omfanget av og endringer i sammenhengende villmarksnatur på øygruppen i perioden 1991-2015. Miljødirektoratet har hatt et nært samarbeid med Sysselmannen på Svalbard i dette arbeidet.

Analysen konkluderer med at det har vært et beskjedent tap av villmarksområder i 25-årsperioden. Villmarksområder er i denne sammenhengen definert som områder som ligger 5 kilometer eller mer i luftlinje fra nærmeste tyngre inngrep. Det er ikke vurdert andre typer miljøpåvirkning enn fysiske inngrep.

Som det vises til i rapporten, skal det etableres en kartinnsyns-løsning for villmarksområdene på Svalbard. Denne vil komme på plass i løpet av 2017.

Rapporten finnes i to versjoner. En versjon med middels god oppløsning (36 MB) og en høyoppløselig versjon (112 MB).

Last ned høyoppløselig rapport


Type:
Rapport
Nummer:
M-703
Språk:
NB

Publisert:
27.04.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
58 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf