Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017, følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet. 

I dette faktaarket finner du informasjon om hva du må gjøre.

Faktaarket er oppdatert 9. august 2017.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-787
Språk:
NB

Publisert:
29.06.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA, Veterinærinstituttet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori