Kartlegging av eksisterende dyrkingsmedier og jordforbedringsprodukter på det norske markedet

Rapporten kartlegger eksisterende dyrkingsmedier og jordforbedringsprodukter på det norske markedet for både privatpersoner (forbrukermarkedet) og profesjonelle aktører (proffmarkedet). Kartleggingen har som mål å synliggjøre omfanget av produkter med torv og produkter uten torv som er tilgjengelig innen det hobbybaserte og det profesjonelle markedet i dag med utgangspunkt i en vurdering og sammenligning av produktenes egenskaper innenfor ulike produktgrupper.

Kartleggingen viser at det hvert år omsettes ca 360.000 m3 torvbaserte produkter til bruk som dyrkingsmedier eller jordforbedringsmiddel. Dette er en liten andel av den totale mengden jord som omsettes, det betyr likevel ikke at dette er ubetydelig sett i et miljø- og klimaperspektiv. I det videre arbeidet med denne konsekvensutredningen er det derfor viktig å fokusere på de produktene der forbruket av torv er størst, det vil si i sekkeprodukter og for gartnernæringa.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-786
Språk:
NB

Publisert:
29.06.2017 00:00:00
Opphav:
Hjellnes Consult
Omfang:
26 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema