Konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge og strømforhold

En av de store fremtidige klimautfordringene i Norge er oversvømmelser fra ekstremnedbør og stormflo. For å møte denne utfordringen er det behov for et relevant og kvalifisert bakgrunnsmateriale som kan danne grunnlaget for kommunenes arbeid med overordnet klimatilpasningsstrategi og -planer.

Dette er et pilotprosjekt som primært sikter mot en overordnet strategi og vurdering av metodens anvendelse, og ikke mot spesifikke og detaljerte løsninger for lokal risiko i de to prosjektområdene. Målet er å vurdere metodens anvendelighet og se på fordelingen av den økonomiske risikoen for kommunene.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-705
Språk:
NB

Publisert:
22.06.2017 09:00:00
Opphav:
Stavanger kommune og Tromsø kommune
Omfang:
94 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema