ØKOKYST – Delprogram Finnmark – årsrapport 2016

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Programmet består av til sammen 8 delprogrammer, hvorav ØKOKYST Finnmark er ett av dem. Miljøtilstanden i Finnmark i 2016 viste «God» tilstand.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-734
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2017 00:00:00
Opphav:
Norconsult
Omfang:
55 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker