ØKOKYST – Delprogram Helgeland – årsrapport 2016

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Programmet består av til sammen 8 delprogrammer, hvorav ØKOKYST Helgeland er ett av dem. Miljøtilstanden i Helgeland i 2016 viste «God» tilstand.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-732
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2017 00:00:00
Opphav:
HI, NIVA
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker