ØKOKYST – Delprogram Rogaland – årsrapport 2016

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Programmet består av til sammen 8 delprogrammer, hvorav ØKOKYST Rogaland er ett av dem. Delprogram Rogaland viderefører også Sukkertareovervåkingen i Rogaland. Miljøtilstanden i Rogaland var i 2016 “moderat” til “god”, tilsvarende var også sukkertaretilstanden i 2016 “moderat” til “god”.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-728
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2017 00:00:00
Opphav:
HI, NIVA
Omfang:
69 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker