ØKOKYST – Delprogram Trøndelag – årsrapport 2016

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Programmet består av til sammen 8 delprogrammer, hvorav ØKOKYST Trøndelag er ett av dem. Miljøtilstanden i Trøndelag i 2016 viste «god» eller «svært god» tilstand, med unntak av Stjørdalsfjorden hvor tilstanden er «moderat» ble satt til «God» tilstand.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-731
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2017 00:00:00
Opphav:
Norconsult
Omfang:
38 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker