ØKOKYST – delprogram Skagerrak

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Programmet består av til sammen 8 delprogrammer, hvorav ØKOKYST Skagerrak er ett av dem.

Delprogram Skagerrak viderefører også kystovervåkningen i Skagerrak med fokus på sukkertare. Miljøtilstanden i Skagerrak i 2016 varierte fra meget god til dårlig. Sukkertaretilstanden var meget god og klart bedre sammenlignet med tidligere år. 


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-727
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2017 00:00:00
Opphav:
HI, NIVA
Omfang:
64 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker