Overvåking av palsmyr

Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016.

Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturforvaltning (nåværende Miljødirektoratet), med oppstart i 2004. Programmet er designet for å spore endringer i klimasensitive økosystemer og omfatter i alt seks utvalgte overvåkingsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. Områdene analyseres hvert femte år. I denne rapporten presenteres resultater fra gjenanalyser i Goahteluoppal i Vest-Finnmark, ti år etter førstegangsundersøkelser i 2006. Dokumenterte endringer baseres på overvåkingsdata fra 2006, 2011 og 2016, og flybilder fra perioden 1958 til 2012.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-766
Språk:
NB

Publisert:
01.06.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
48 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema