Overvåking av vegetasjon og vekstsesong

GLORIA-Norge er et prosjekt hvor biofysiske variabler i norsk fjellnatur overvåkes i seks fjellområder langs kyst - innlandgradienter, i høydegradienter fra nordboreal til høyalpin sone, og langs snøleiegradienten i Midt- og Nord-Norge.

Denne årsrapporten beskriver resultater fra analyser på forskjeller i vegetasjonen fra 2009 til 2016 i det kystnære fjellet Stortussen/Snøtind i Møre og Romsdal og vekstsesongovervåkingen som er gjort i 2016.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-765
Språk:
NB

Publisert:
14.06.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker