Oppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016

Oppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016

Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering.

I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger og vegetasjon i flere norske byer. I denne rapporten følger vi opp utviklingen på disse takene med analyser og vurderinger av vegetasjonen 3 vekstsesonger etter oppstart.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-646
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
30 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema