Vegetasjon til grønne tak

Vegetasjon til grønne tak

Grønne tak er tak helt eller delvis dekket med vegetasjon.

Slike tak kan tjene ulike formål som fordrøying av avrenning fra nedbør og bidrag til grøntstrukturen i en by med estetikk og biologisk mangfold som habitat for ulike dyr og planter. Hvordan de grønne takene fyller disse ulike funksjonene er avhengig av vegetasjonen og dens egenskaper.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-627
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, NIBIO
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema