Bedre utnyttelse av fosfor

Bedre utnyttelse av fosfor

Fosfor er en begrenset ressurs som er satt opp på EUs liste over kritiske råvarer. Gjenbruk og utnyttelse av fosfor fra sekundære kilder er viktig for å oppnå bedre ressursutnyttelse.

Norge har et overskudd på fosfor. Selv om en stor andel fosforholdig avfall og husdyrgjødsel blir brukt som en ressurs til planteproduksjon, blir ikke fosforen utnyttet optimalt i dag.

COWI og NIBIO har gjennomført en studie av muligheter for bedre utnyttelse av fosfor i organiske restprodukter i Norge. Rapporten beskriver potensialet for fosforgjenvinning i Norge, ulike behandlingsteknologier for å øke plantetilgjengeligheten av fosfor fra ulike avfallsbaserte kilder samt virkemidler for å oppnå bedre utnyttelse av fosfor fra sekundære kilder.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-846
Språk:
NB

Publisert:
24.10.2017 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
64 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema