Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking

Denne rapporten gir en innføring i tiltaksorientert overvåking i henhold til de krav som stilles i vannforskriften. Rapporten viser elementer som bør inngå under utformingen av et tiltaksorientert overvåkingsprogram.

I rapporten er det lagt vekt på påvirkninger fra næringssalter, organisk belastning og miljøgifter. Valg av kvalitetselementer, plassering og antall overvåkingsstasjoner, frekvens og antall år mellom prøvetakning omhandles i rapporten, samt tips til hvor informasjon kan innhentes. I rapporten vises syv eksempler på tiltaksorienterte overvåkingsprogrammer fra innsjø, elv og kystvann. Her er valg av kvalitetselementer, stasjonsplasseringer og frekvens for prøvetaking begrunnet, og informasjon om hvor kunnskap er innhentet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-997
Språk:
NB

Publisert:
05.04.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
90 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker