Klimatilpasning 2018-2022

Denne klimatilpasningsstrategien identifiserer hva klimaendringer betyr for Miljødirektoratets sektoroppgaver og ansvarsområder, og hva det betyr å tilpasse direktoratets oppgaver til klimaendringer.

Strategien definerer mål og retning for klimatilpasningsarbeidet i Miljødirektoratet og gir grunnlag for prioritering og utarbeidelse av handlingsplaner innenfor sektoransvaret vårt. Strategien beskriver også kort det nasjonale koordinerende arbeidet på klimatilpasning.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1018
Språk:
NB

Publisert:
17.04.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema