Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2017

Abiotic and biotic samples from the terrestrial and urban environment were analysed for inorganic and various organic contaminants in the Oslo area. The species analysed were earthworms, fieldfare, sparrowhawk, brown rat, tawny owl, red fox and badger. Air and soil samples were also included in the study to increase the understanding on sources and uptake of pollutants. A foodchain approach was used, in order to detect trophic magnification of the different compounds.

Prøver fra det urbane terrestriske miljøet i Oslo-området ble analysert for flere organiske og uorganiske miljøgifter. De utvalgte artene var meitemark, gråtrost, spurvehauk, rotte, kattugle, rødrev og grevling. Luft og jordprøver ble også analysert for å øke forståelsen av kilder og opptak av miljøgifter. En næringskjedetilnærming ble valgt for å undersøke trofisk magnifisering av de forskjellige stoffene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1076
Språk:
EN

Publisert:
21.08.2018 00:00:00
Forfatter:
NILU, NINA, NIVA
Omfang:
234 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker