Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017

Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2017, samt sesongmiddel vinter 2016/17. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.

The nickel smelters in NW Russia emit large quantities of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals. These emissions lead to enhanced concentrations of environmental pollutants in the border areas. The monitoring programme shows that air quality in the border areas was in compliance with Norwegian limit values for SO2 for calendar year 2017, as well as seasonal mean winter 2016/17.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1069
Språk:
NB

Publisert:
30.08.2018 00:00:00
Forfatter:
NILU
Omfang:
39 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker