Klima-overblikk: sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen

Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir i denne rapporten en kvalitativ oversikt over klimarelevante parametere i nevnte overvåkingsprogram.

Rapporten sammenstiller klimarelevante resultater og gir råd og anbefalinger for å øke klimarelevansen innenfor rammen av hvert program og på tvers av programmene. I tillegg er det laget en oversikt over datatilgjengeligheten for de ulike overvåkingsprogrammene i Vannmiljø, og det blir diskutert kvantitative analyser til en opsjon.


Type:
Rapport
Nummer:
M-905
Språk:
NB

Publisert:
07.08.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
73 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori