Gevinstanalyser av grønne anskaffelser

Grønne anskaffelser er innkjøp som gir lavere miljømessig påvirkning i levetiden enn varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt. Oslo Economics har, i samarbeid med CICERO og Inventura, gjennomført gevinstanalyser av ti eksempler på grønne anskaffelser, på oppdrag for Difi og Miljødirektoratet.

Analysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å oppnå vesentlige miljøgevinster, i form av blant annet lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy. Våre analyser viser at klimagassutslippene i de fleste tilfellene ble redusert til en tiltakskostnad på mellom 2 000 og 5 000 kroner per tonn CO2e, noe som er dyrere enn de fleste nasjonale miljøtiltak. Det er viktig å merke seg at grønne anskaffelser kan ansees som en investering i en teknologi, et marked og en kompetanse som kan gi kostnadseffektive miljøgevinster på sikt. Grønne anskaffelser kan også bidra til kostnadsbesparelser, noe som var tilfelle i to av de ti eksempelanskaffelsene i analysen.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-960
Språk:
NB

Publisert:
06.02.2018 00:00:00
Opphav:
Oslo Economics
Omfang:
141 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema