MRE-system og indikatorer for lokal klimatilpasning

Innsatsen for å tilpasse seg klimaendringer vil i stor grad skje på lokalt nivå. For å styrke dette arbeidet har Miljødirektoratet, i samarbeid med kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand, tatt initiativ til utvikling av et måle-, rapporterings- og evalueringssystem (MRE-system) for kommunal klimatilpasning.

Rapporten har også forslag til indikatorer som fanger opp den lokale klimatilpasningsinnsatsen. Menons kartlegging av behov og ønsker fra Miljødirektoratet og de tre kommunene, samt relevant litteratur, har dannet grunnlaget for å utvikle og konkretisere MRE-systemet, med en tilhørende meny av indikatorforslag. MRE-systemet og indikatorene er utviklet på bakgrunn av ønsker og behov hos tre norske kommuner og kan ses som et bidrag for å styrke det lokale klimatilpasningsarbeidet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-942
Språk:
NB

Publisert:
01.02.2018 00:00:00
Opphav:
Menon Economics
Omfang:
62 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema