Evaluering av Klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Menon Economics gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet en treårig følgeevaluering av ordningen.

Basert på evaluering av tilskudd som ble omsøkt og innvilget i 2016, første tildelingsår, mener vi at Miljødirektoratets prioriteringer er godt i samsvar med formålene om å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi finner også at ordningen har høy grad av addisjonalitet og gjennomføring. Mulighetene til å måle utslippseffekter begrenses imidlertid av Kimasats’ korte historie. I evalueringen har vi identifisert tiltak som kan øke ordningens kostnadseffektivitet. For eksempel kan Miljødirektoratet legge til rette for mindre belastning på brukeren ved å klargjøre forventninger til de enkelte postene i søknadsskjemaet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-915
Språk:
NB

Publisert:
22.01.2018 00:00:00
Opphav:
Menon Economics

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker