Fremmede arter: import av planteprodukter

I denne rapporten gjør vi greie for metodene og de foreløpige resultatene for kartlegging og overvåking av fremmede karplanter og invertebrater som kom til Norge med planteimport i 2017.

Målet med prosjektet er å videreføre og utfylle basisovervåkingen av karplanter og invertebrater som følger med som blindpassasjerer ved planteimport, men også kontinuerlig forbedre overvåkingsmetodikken ved å bruke data fra foregående prosjektår (2013-2016) for å systematisk jobbe med de statistiske modellene for artsforekomster og deteksjonsevne.


Type:
Rapport
Nummer:
M-845
Språk:
NB

Publisert:
10.01.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema