Miljøkvalitetsnorm for villrein

Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) oppnevnt en uavhengig ekspertgruppe for utvikling av en miljøkvalitetsnorm for villrein. Norge er pålagt et spesielt internasjonalt ansvar for bevaring av villrein.

Det overordnede målet er at villreinen, og de 23 ulike delbestandene, forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretagelse av levedyktige bestander innen økologisk fungerende leveområder nås (naturmangfoldloven § 5).


Type:
Rapport
Nummer:
M-869
Språk:
NB

Publisert:
10.01.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
198 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema