Miljøveileder for asfaltverk

Dette veiledningsdokumentet gir informasjon og tolkning av de ulike kravene i forurensningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften gjeldende for asfaltproduksjon. Veilederen er rettet mot asfaltprodusenter, konsulenter og myndigheter.

This guidance document gives information and interpretation on the different requirements in the pollution regulation, waste regulation and the pollution control act for asphalt production plants. This guidance document is directed at asphalt producers, consultancies and authorities.


Type:
Veileder
Nummer:
M-934
Språk:
NB

Publisert:
17.01.2018 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
25 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker