Nasjonal overvåking av edelkreps

Overvåkingsprogrammet for edelkreps ble startet opp i 2001. Programmets overordnede mål er å overvåke tilstanden til et utvalg av de viktigste norske edelkrepsbestandene slik at større endringer i bestandsstatus kan avdekkes.

Bestandene/lokalitetene som overvåkes utgjør et representativt utvalg med hensyn på påvirkninger fra ulike miljøfaktorer, geografisk plassering og beskatningstrykk.


Type:
Rapport
Nummer:
M-956
Språk:
NB

Publisert:
19.01.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
106 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema