Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II - jakten fortsetter ...

Planter og terrestriske invertebrater utgjør de to største gruppene av fremmede arter i Europa. Fremmede arter er definert som arter, underarter eller lavere taksa som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale, herunder arter som har kommet som blindpassasjerer under transport/forflytting av mennesker, dyr, planter og varer.

Antall fremmede arter registrert i et land i Europa er korrelert med landenes handelsvolum, lengde på veinettet og befolkningstetthet, noe som tydliggjør at økonomi og demografi, men også politiske forhold, er av betydning for spredningen av fremmede arter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-565
Språk:
NB

Publisert:
16.01.2018 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
118 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema