Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge - Oppdatering med perioden 2012-2016

Oppdaterte overskridelser av tålegrenser inkludert 2012–2016 viser små reduksjoner i overskredet areal siden forrige periode: For forsuring av vann er 7% (8% i forrige periode) eller 19% (20% i forrige periode) av Norges areal overskredet, beregnet ved henholdsvis SSWCoaa- eller FABoaa-modellen. Overskredet areal for overgjødslingseffekter på vegetasjon er 20% (21% i forrige periode). Tålegrensene for forsuring av skogsjord er ikke overskredet.

Updated exceedances of critical loads including 2012-2016 show small reductions in area with exceedance since the previous period: For acidification of surface water 7% (8% in the previous period) or 19% (20% in the previous period) of the Norwegian area is exceeded, calculated using the SSWCoaa or FABoaa model, respectively. The exceeded area for eutrophication effects on vegetation is 20% (21% in the previous period). The critical loads for forest soil are not exceeded.


Type:
Rapport
Nummer:
M-966
Språk:
NB

Publisert:
08.06.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA, NINA, NILU
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf