Miljøavtale med CO2-fond: Modellering av kostnader og potensial for utslippsreduksjoner

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede kostnader og utslippsreduksjoner ved en eventuell miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter. Denne rapporten beskriver modellen Miljødirektoratet har laget, vår metodiske tilnærming og alle antagelser vi har lagt til grunn. Modellen skal brukes som et verktøy inn i forhandlingene mellom regjeringen og næringslivet ved NHO. Til grunn for Miljødirektoratets modellering ligger en grundig vurdering av forventet markedsutvikling for elektriske kjøretøy i segmentene varebiler, busser og lastebiler fram mot 2030. Dette er også dokumentert i rapporten.

Innretning av fondet og avgrensning mot andre virkemidler har ikke vært en del av Miljødirektoratets oppdrag. Hovedfokuset i modelleringen har vært på elektrifiseringstiltak, men det utelukker ikke at fondet kan gi støtte til andre teknologier som for eksempel kjøretøy eller maskiner drevet av hydrogen eller biogass.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1047
Språk:
NB

Publisert:
28.05.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
192 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema