Miljøavtale med CO2-fond: Modellering av kostnader og potensial for utslippsreduksjoner

Miljødirektoratet har laget en modell for å beregne kostnader og potensial for utslippsreduksjoner innen næringstransport. Modellen er en del av kunnskapsgrunnlaget for en eventuell miljøavtale med CO2-fond.  

Utredningen er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Rapporten beskriver modellen vi har laget, vår metodiske tilnærming og alle antagelser vi har lagt til grunn. Til grunn for Miljødirektoratets modellering ligger en vurdering av forventet markedsutvikling for elektriske kjøretøy i segmentene varebiler, busser og lastebiler fram mot 2030.

Innretning av fondet og avgrensning mot andre virkemidler har ikke vært en del av Miljødirektoratets oppdrag. Hovedfokuset i modelleringen har vært på elektrifiseringstiltak, men det utelukker ikke at fondet kan gi støtte til andre teknologier som for eksempel kjøretøy eller maskiner drevet av hydrogen eller biogass.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1047
Språk:
NB

Publisert:
28.05.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
192 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema